แบบฝึกหัดที่ 21 การทำแอนนิเมชั่น

การทำแอนนิเมชั่น

กรณีที่ต้องการตั้งค่าเคลื่อนไหวให้กับชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ  จะต้องออกแบบให้งานให้มีลักษณะที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ชิ้นงานแบบบานพับ


1.   Select Face  คลิกเลือกหน้าของส่วนประกอบที่ต้องการให้เคลื่อนไหว เช่น  คลิกด้านบนของชิ้นงานล่าง และ ด้านล่างของชิ้นบนชิ้น บน   สังเกต จากภาพ ส่วนที่เป็นสีแดงขั้นตอนการปฏิบัติ

2.  เมนู Assembly  ---> Orient   ---> OK

3.  เมนู  Tools  --->   Configuration  --->  Properties

 

4.  คลิกเลือก Orient\angle
5.  คลิกลูกศร    เพื่อ Add Orient\angle ไปไว้ด้านขวามือ
6.  คลิกปุ่ม  OK

7.  คลิกปุ่ม New Config   จะปรากฎหน้าต่าง New Configuration และแสดงชื่อ Config1 ในช่อง

Name

8.  คลิกปุ่ม   OK  โปรแกรมจะแสดงค่าองศาของ Orient1   ในหน้าต่าง Configurations  
9.  คลิกปุ่ม New Config  ---> OK   ตามจำนวน Config   ที่ต้องการ  เช่น 7   Config

10.  เปลี่ยนมุมตามจำนวน  Config ที่เลือก  ในที่นี้ เปลี่ยนเป็นองศาตามชื่อ Cofig ดังนี้
config1=203     config2=193     config3=183     config4=180   (ค่ากลางตอนฝากล่องปิดสนิท)
config5=183     config6=193     config7=203    (ค่าสุดท้ายเท่ากับเค่าเริ่มต้น)

11.  คลิกปุ่ม  OK
12.  เมนู  Tools  --->  Animation
13.  คลิกเครื่องหมายถูก  บนช่องสี่เหลี่ยม หน้า  Config ทุกตัว  ส่วนในช่อง Time (seconds)  ให้ตั้ง

เวลา จากน้อยไปหามาก  เช่น 4  8  12 ……

11.  คลิกปุ่ม  Run    โปรแกรมจะ Preview  ภาพเคลื่อนไหว
12.  คลิกเครื่องหมายถูก    หน้า Movie Output file
13.  คลิกปุ่ม Brows  ตั้งชื่อไฟล์  คลิกปุ่ม Save
ส่วนขยายที่ได้จะเป็น .avi
14.  คลิกปุ่ม  Run  ---> จะปรากฏหน้าต่าง Video Compression

15.  คลิกปุ่ม  OK       โปรแกรมจะแสดงภาพเคลื่อนไหว แบบช้า ๆ อีกครั้ง รอ... จนหน้าต่าง Design

Animation   กลับมา

16.  คลิกปุ่ม  Save  
17.  คลิกปุ่ม   Close  หน้าต่าง Design Animation

การเปิดไฟล์ สามารถเปิดได้กับโปรแกรม  Windows Media Player  หรือ Winamp โดยเปิดจาก

โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2004 เวลา 11:52 น.)